Site sections

Ascendanten - Lagna
Lagna er vores intelligens - Lagna herskeren viser hvordan vi bruger vores hjerne

Ascendanten er det tegn der præger os fra fødselen. Når vi går ned ad gaden er det vores ascendant der går. Har vi f.eks. Tyren som det opstigende tegn på vores fødselstidspunkt vil vi være præget af dette jordtegn, som er fast i sin natur og hersket over af planeten Venus.

Jord elementet vil indikere en materialistisk holdning og sthira eller det faste tegns kvalitet vil skinne igennem som en stædighed i personen. Det er hvad folk ser når personen går ned af gaden. I det øjeblik personen begynder at tale er det ascendant herskeren der tager over. Lagnesh - lagna isha - ascendant og dens hersker er nemlig den funktionelle intelligens. I eksemplet er det Venus der er hersker over Tyren og derfor Lagnesh. Så når en Tyr ascendant taler er det Venus personen bruger mens merkur som i højere grad er en generel indikator for tale vil vise eventuelle problemer med talen eller emner persone ynder at berøre. Hvordan den funktionelle intelligens er vil naturligt nok afhængig af denne planets placering i horoskopet både hvad angår tegn og hus men også aspekter fra andre planeter og stillingen fra forskellige fikspunkter.

Det hus hvor Lagnesha er stillet i horoskopet vil personen bruge al sin intelligens indenfor. Er Lagnesh i 5 hus - huset for børn og rådgivning, mantras, Vedangas (Jyotish er en vedanga) - vil personen bruge stor energi på at opfostre børn, give gode råd, studere og fordøje viden m.m. gennem det meste af livet. Specielt hvis Jupiter også er stærk i horoskopet. Samtidig vil husene som ligger i hjørnepositioner dvs. 1, 4, 7 og 10 huse fra denne planetposition også blive begunstiget med et større fokus end andre huse. Person som har Lagnesh i 5 hus vil derfor finde Jyotish - 8. hus - og indkomst, samfundsmæssige problemstillinger - 11 hus - og familie, også den spirituelle familie, grupper de indgår i m.m. - 2 hus - som vigtige fokus områder.

De 4 hjørnehuse fra Lagnesh vil personen altid finde interessante og livsområderne i de huse bruger personen energi på. Læg mærke til at det er personens egen intelligens ( lagnesh ) der dikterer dette - det er ikke et udefra kommende behov personen responderer på men en indre motivation.

Lagnesh er desuden lidt at belastning for det hus den sidder i - idet den trækker al energi og alle resurser ud af det hus den er placeret i. F.eks. har man Lagnesh i 9 hus vil man trække alt man kan ud af sin Far men samtidig vil det hus der ligger det samme antal huse som vi har talt fra Lagna til hvor Lagna herskeren er stillet blive styrket. I vores eksempel har vi talt 9 fra lagna og nu tælles der 9 igen men fra Lagnesh og vi ender op i det 5. hus fra Lagna som bliver et meget stærkt fokus område for personen.

Princippet er det samme som et stort træ midt ud på sletten. Træet forestiller her Lagnesh. Der er masser af skygge men ingen vækster lige under træet - træet trækker al næring op af jorden og efterlader intet til græs, buske m.m. lige omkring sig. Men kommer man langt væk fra træet - - er der masser af vækster. Så personer med Lagnesh i 9. hus er glade for børn og elsker at fordøje viden foruden at 9, 12, 3 og 6 huse bliver fokusområder for personen. Kommunikation generelt, at skrive, spiritualitet, udlandet, og en hvis portion service og interesse i healing kan spores som resultat af sidste princip.

Lagnesh viser som nævnt intelligens anvendelsen men den viser også når den ses i forhold til Jupiter hvor god ens intelligens er. Her skal man tælle husene imellem Lagnesh og Jupiter.

  • 1,4,7 og 10 huse svarer til Kendra eller hjørnehus afstand mellem Jupiter og Lagnesh og er rigtig godt og stærkt
  • 2 og 12 huse mellem de to tyder på dårlig timing
  • 3 og 11 huse mellem de to kan blive godt hvis man arbejde lidt på det
  • 5 og 9 huse er fint
  • 6 og 8 huse tyder på dårlig kommunikationsevne, misforståelser, disse huse vil noget andet end Lagna -

Når vi analyserer intelligens bliver vi ligeledes nødt til at vurdere selve Lagna. Hvis planeter associerer gennem placering eller herskerskab, eller der er et rasi dristhi - et tegn aspekt fra andre tegn i horoskopet på Lagna kan det hvis bestemte planeter står der føre til en styrkelse af eller det modsatte af en persons intelligens.

Hvis vi bruger Tyren igen som eksempel vil alle planeter i kardinal tegnene som Krebsen, Vægten og Stenbukken automatisk aspektere Lagna. Vædderen som også er et kardinalt tegn kan ikke se Tyren da de to tegn ligger lige op af hinanden. Det svarer til at man ikke kan se den bygning man selv opholder sig i og kigger ud gennem vinduet fra.

Hvis en af de følgende 4 planeter er i dette tegn vil det positivt påvirke personens intelligens. Solen, Jupiter, Rahu og Ketu. Man kan kalkulere med at hver af disse giver 25%. Så hvis personen er Løve ascendant er de første 25% hjemme da Solen hersker over Lagna, hvis Jupiter er placeret i Løvens tegn vil endnu 25% kunne lægges til - og hvis Rahu er i Vægten og Ketu er i 9 hus i Vædderen er der en fuld skore.

Analysen er ikke helt klar da Mars og Saturn i Rasi Dristhi trækker fra. Er disse placeret i Lagna eller i tegn der aspekterer Lagna vil disse to planeter trække fra i den intellektuelle formåen.

Hvis man ønsker at lære mere om Rasi Dristhi kan det læses som det første emne omkring aspekter i Parashara Hora Sastra. Graha Dristhi som er det folk husker idag er faktisk emne nr. 2 og derfor ikke givet den prominente position som de fleste giver det lidt uberettiget idag. Folk afviser Rasi Dristhi som en del af Jaimini og ikke Parashara Jyotish hvilket er en stor fejltagelse.

Når vi slutteligt skal konkludere på en sådan analyse skal Lagna nakshatra padaen også vurderes som en faktor, selve Lagna planetens naturlige domæne skal vurderes ( er personens talent indenfor følelsernes intelligens, kroppens, stringent analyse etc), lagnesh nakshatra pada, vargottoma positioner, specielle yogaer eller planetkombinationer, shapas på Lagnesh, karaka for lagnesh positionen, 5 herskeren og karakaen for den hus position vil vise hvilken viden personen ender op med i livet - et underhoroskop som siddhamsa D-24 bør analyseres for at se hvilke forhindringer der er i indlæringen, og hvor langt en person kan komme akademisk, så der er en del at tage fat på hvis man forsvarligt vil analysere en persons intelligens.