Site sections

Indisk astrologi og de 12 stjernetegn

Ens soltegn eller stjernetegn er bestemt af hvor solen står i et horoskop. Der er imidlertid lidt forvirring om hvor planeterne reelt står på himlen. Fornylig måtte en astrofysiker Anja Andersen - afsløre i udsendelsen Viden Om på DR at reelt set står planeterne et andet sted på himlen end der hvor vestlige astrologer siger de står.

DR:Viden om Horoskoper, fup eller fakta

Astrofysikeren påpegede at grundet nutation eller den upræcise måde jorden drejer rundt om sigselv på er der et udsving i forårs jævndøgnet fra år til år. Metoden går ud på at Solen antages at være præcis 0 grader i stjernetegnet Vædderen på dagen for jævndøgnet. Lægger man dette årlige udsving sammen når man i dag ca. 23 grader som forskel på hvad astrologerne siger og fysikerne siger om planeternes position. Udgangspunktet for denne forskel er det historiske tidspunkt i mellemøsten for ca. 2000 år siden hvor beregningsformen med jævndøgnet som lig med 0 grader Vædderen rent faktisk sammenfaldt med 0 grader i den sideriske dyrekreds eller konstante dyrekreds. Det har så gradvist ændret sig grundet nutationen ( jordens ujævne rotation )og forskellen mellem de 2 beregnings metoder udgør derfor i dag ca. 23 grader. Udsvinget i rotationen kan endda ændre sig år for år - tektoniske ændringer i jordoverfladen efter jordskælv kan rent faktisk få jorden til at dreje hurtigere eller langsommere - på samme måde som en skjøteløber ved at trække armene indtil eller strække dem ud fra kroppen kan regulere sin pirouettes hastighed. Det samme kan forskydninger i jordens kerne, tidevandspåvirkninger, vinde, månens afstand til jorden og havstrømme påvirke jordens rotations hastighed.

Der findes dog en form for astrologi - den indiske som er betydelig ældre end den babylonske, græske og nye vestlige tradition som de fleste kender til her i Danmark. Den zodiac eller dyrekreds man bruger indenfor denne ældgamle form for astrologi kaldes den sideriske dyrekreds. Denne form for astrologis oprindelse fortaber sig i historiens lange korridorer men indenfor den indiske astrologi har man bl.a. fyrstens Krishnas horoskop fra d. 23. juni år 3227 B.C. altså et fødselshoroskop der er mere end 5000 år gammelt. En anden kongelig person - Sri Rama ligeledes en historisk person antages at være en del ældre. Her mangler man de præcise fødselsdata men kender til planetstillingerne i de forskellige stjernetegn og ascendanten i horoskopet.

Undersøger man den metode den ældgamle form for astrologi bruger for at finde 0 grader for stjernetegnet vædderen på opdager man at den fører til den samme resultat år ud og år ind. Metoden tager som udgangspunkt en fiksstjerne ved navn Spica som altid( næsten stationær ) står 180 grader modsat 0 grader vædderen på himlen. Da Spicas position er stabil flytter dyrekredsens startpunkt ( de o grader Vædderen) sig ikke i Jyotish eller enhver anden form for siderisk baseret dyrekreds.

I praksis vil sige at den vestlige dyrekreds's 0 grader vædder er 23 grader foran den sideriske dyrekreds som den indiske astrologi betjener sig af. Den sideriske metode resulterer i de planet positioner som astrofysikerne benytter sig af i deres videnskabelige arbejde. Derfor kan en person der i den vestlige horoskoplægning er født med solen 10 grader i vædders stjernetegn faktisk iflg. den indiske metode have solen 17 grader i fiskenes tegn. Dette gør jo unægtelig en forskel da det ikke bare gælder solen men samtlige planeter at de skal pt. flyttes 23 grader tilbage - og forskellen er tiltagende med nogle få sekunder år for år grundet de forskellige beregningsmetoder.

Da denne forskel er tiltagende vil man først om ca. 29.000 år se de 2 dyrekredse være identisk endnu engang som de var det for ca. 2000 år siden men altså først efter at den tropiske dyrekreds langsomt har overhalet alle stjernetegnene i den sideriske - så vi skal væbne os med tålmodighed.

Uanset hvilken dyrekreds man arbejder med - jyotish/siderisk eller den vestlig/tropisk - er de 360 grader inddelt i 12 stjernetegn eller dyrekredstegn. Da stjernebillederne naturligt nok vil skifte indenfor stjernetegnene i den vestlige tropiske dyrekreds opstår der nogle behov for at ændre fortolkningsgrundlaget i den vestlige horoskop forståelse. Af sammen grund er der for nuværende en diskussion om et 13. tegn - slangebæreren - man skal jo ligesom have tingene til at passe :-)

Efterfølgende kommer en lille forsmag på hvordan Jyotish beskriver der 12 stjernetegn - og der er mange ligheds tegn set med vesterlandske øjne men også nogle klare forskelle.

Stjernetegnet Vædderen - hersker Mars

Vædderen svarer til Mesha i den indiske astrologi.

Aditya eller solens form i dette tegn er Dhata som viser mennesket evne til at skabe gennem dets tale.

Vædderen er et ildtegn : personen har pitta - ayurvedisk kropstype som styres af ild elementet - er temperamentsfuld, aktiv, krigerisk, dynamisk, entreprenant, modig, stort forhoved, impulsiv, rastløs, buskede bryn, en ledertype.

Vædderen er et ulige stjernetegn eller maskulint tegn - personen har et maskulint præg, er stærk om natten - personen arbejder bedst om natten eller oplever mere energi på det tidspunkt.

Vædderen er et kardinalt tegn - der er masser af energi og trang til at bevæge sig rundt

Vædderen er et rajas tegn - rajas er en guna eller en kvalitet der giver masser a passion

Stjernetegnet Tyren - hersker Venus

Tyren svarer til Vrishabha i den indiske astrologi.

Adityaen eller solens form i dette tegn er Aryaman - som viser ædelmodighed og generøsitet.

Tyren er et jordtegn: personen har vata - ayurvedisk kropstype som styres af luft og æteren (det tomme rum) elementerne. Smukt ansigt, trofast, tykt hår, store øjne, pæne tænder, stabil, langsom, loyal, luksus elskende, enge, prærien, restaurenter.

Tyren er lige tegn dvs. det er feminint i sin natur. Tegnet er stærkt om natten - person kan lide at være aktiv om natten.

Tyren er et fast stjernetegn - en person med tyren i ascendanten eller solen i dette tegn vil være stædigheden selv og have en tendens til at forblive på det samme sted.

Tyren er ligesom vædderen et rajas tegn - rajas er en guna eller en kvalitet der giver masser a passion.