Site sectionsNaisargika Dasa - naturlige planetære perioder i livet

Jyotish indeholder en lang række dasa - eller timings redskaber der er beregnet på et utal af forskellige måder og hver har sit specifikke formål - men Jyotish har også den meget enkle naturlige dasa - Naisargika dasa i sin værktøjskasse. Naisargika dasa er en intuitivt appelerende metode som selv den mest forhærdede astrologi skeptiker må have svært ved at afvise den kulturelle og samfundsmæssige korrekthed i. Naisargika dasa vil for de fleste fremtræde som indsigtsfuld og rimelig præcis.

Hvis vi træder et skridt tilbage og blot observerer hvordan vores liv har udfoldet sig er det indlysende for de fleste at faser som baby, barn, skoleelev, teenager, voksen og ældre er ganske naturlige og eksisterer i alle kulturer, på alle kontinenter og til alle tider. Disse faser er ikke menneskeskabte men er universelle udviklingsfaser som ethvert menneske gennemgår. Så længe vi ikke direkte påvirker vores børns kroppe med diverse uønskede kemikalier og hormoner kan vi være nogenlunde sikre på at disse faser ikke forskyder sig væsentligt. Vi kan naturligvis forme og modne tingene i et vist omfang, og genetiske forskelle kan også spille ind, men i det store og hele forløber vores liv i de ovennævnte baner.

Reelt set kræver denne observation ingen tro på astrologien – der er rigelig empirisk data der viser at det forholder sig sådan – men astrologien har gennem mange århundreder haft en ganske udmærket forklaring på denne sekvens. I den Vediske Astrologi kalder man denne sekvens noget bestemt man kalder det en dasa og i dette tilfælde den naturlige – naisargika dasa. Den etymologiske betydning af det Oldindiske ord Naisar er ’iboende’, ’naturlig’ og dasa betyder ’årtier’ eller ’et åremål’.


0-1 år - Månen

Hvis vi tager det fra en ende af starter vi alle med at være domineret af Månen. Månen indikerer moren. Som nyfødt baby er man fuldstændig afhængig af moren. Vi kan ingenting selv og lever på moderens nåde. En af de vigtige roller moderen spiller er at give mælk. Gennem modermælken får vi immunstoffer m.m. overført hvilket er af vital betydning for barnet senere i livet. Dette første leveår er derfor helt og holdent Månens, og vores liv centrerer sig omkring denne planets kvaliteter så som moderkærlighed, næring og omsorg.

Månen påvirker også vores fysiske krop. I denne fase lærer vi at kravle og vi begynder så småt at tage de første skridt. Vores hjerne vokser også til i denne fase, som kun varer et enkelt år.

1-3 år - Mars

Næste fase er kontrolleret af planeten Mars og varer 2 år. Mars påvirker blandt andet vores nervesystems styrke, den beskyttelse vi oplever udefra og vores eget forsvar. Barnet er mere uafhængigt end i det første leveår og kan bevæge sig rundt på egen hånd. Samtidig lærer det at verden kan være usikker at bevæge sig ud i. Kogeplader, hvepse, trafik m.m. skal man undgå ellers kan det gøre ondt. Knoglerne tiltager i hårdhed og koordinationen af lemmerne udvikles.

Mars har den sande pionerånd i sig som planet. Mars får voksne mennesker til at gå på opdagelse, tage på eventyr, prøve ting af og på samme måde gør barnet sine opdagelser i verden omkring sig. Ofte vil barnet i denne alder udvise irritation, stædighed og en generelt konfronterende holdning når forældrene blander sig. Barnet kan nemt blive en lille kriger der selv vil bestemme farten men forældrenes beskyttende omsorg er fortsat nødvendig og denne beskyttelse er i lige så høj grad en del af Mars' domæne som pionerånden etc. er det.


3-12 år Merkur - Skoleelev

Barnet er blevet 3 år gammelt og planet Merkur bliver nu den kontrollerende faktor. Denne Merkur fase er 9 år lang. Merkur indikerer sprog, leg, læring og humor. Folk der generelt har en stærk Merkur er legesyge, har masser af venner, har humor og mange jern i ilden. På dette alderstrin fra 3 til 12 år nyder barnet sin frihed til at lege og have det sjovt. Børn på ca. 6 år griner oftere og mere end alle andre. De leger og afprøver grænser og lærer derved de måder samfundet accepterer som gangbare, samtidig med den mere formelle læring begynder i perioden i form af skolegang.

Merkur har hverken en feminin eller maskulin kvalitet i sig – den er kønsneutral i sin virkning hvilket svarer til barnets status – den seksuelle identitet er endnu ikke vågnet.


12-32 år Venus - Teenager/ung voksen

Fra det 12 år og 20 år frem til det fyldte 32 år dominerer planeten Venus. Når puberteten starter begynder en lang række ændringer i vores hormonale system som får vores krop til at udvikle kønnets kendetegn. I det øjeblik kroppen starter på denne proces har Venus taget over som den kontrollerende planet.

Venusrelaterede emner som tøj, make-up, skønhedspleje, kærester og den seksuelle debut kommer nu i centrum. Kulminationen af denne tidlige interesse for det modsatte køn i teenageårene finder sted når man finder en partner man kan leve sammen med i et partner- eller ægteskab. Denne kulmination er stadigvæk under indflydelse af Venus. Selv når børnene kommer i forholdet er forældrene stadigvæk attraktive og under indflydelse af Venus.

Selve kroppen bliver i denne periode fuldt udviklet og vi oplever at vores krop er stærkere i denne periode end på noget andet tidspunkt i livet. Venus har udover det seksuelle og tiltrækningen til det modsatte køn en del at gøre med vores restitutionsevne.

En anden ting som sker i denne relativt lange periode er at vi finder ud af, hvad vi vil i livet. Omkring det 16 år – altså godt 4 år inde i Venushovedperioden er der en underperiode som får os til at begynde at tænke seriøst på, hvad vi skal lave resten af vores liv.


32-50 år Jupiter - Voksen

Ens børn er blevet fysisk uafhængige efter at have lært de basale ting såsom at gå, børste tænder, klæde sig på osv. Nu kræves der opbakning fra forældrenes side til børnenes læring i skolen og i et bredere perspektiv skal børnene opdrages og oplæres ud i de værdier som man som forældre ønsker de skal have. Undervisning og instruktion falder ind under Jupiters domæne.

I samme periode svinder den fysiske tiltrækning man har for sin partner og de dybere værdier i forholdet udvikler sig. Det er ikke længere fascinationen af den ydre ene millimeter der dominerer som i Venus perioden – men mere abstrakte dyder som det at dele tingene i ens liv med en anden, yde og modtage emotionel støtte, og oplevelsen af en dybere visdom og mere komplet binding i forholdet som nu indtager førerpositionen. Disse aspekter er alle Jupiterrelaterede.

Andre elementer som er i fokus er videreførelsen af en familietradition – et firma eller karrierevej; f.eks. har mange læger selv lægebørn og mange advokater har advokatbørn – og også det endnu bredere samfundsmæssige perspektiv hvor den kultur og de traditioner der er en del af samfundet bliver viderebragt til kommende generationer. Man opretholder så at sige de samfundsskabte værdier i denne periode ved at være en produktiv samfundsborger.


50 – 70 Solen - moden voksen alder

Nu er det Solen der dominerer. På en måde ville det synes naturligt at vi starter med Solen som den første planet i denne den naturlige dasas sekvens men det er dens reflekterede lys i form af månen der er den første - ganske vist er Solen vores ressourcegrundlag og dybest set kilden til alle de betingelser der skal til for at livet kan opstå. Vi kommer alle fra Solen – alle grundstofferne er født af solen. Den nærer fotosyntesen her på jorden som er kilden til alle vores fødevareressourcer og energireserver. Dette er det kosmiske synspunkt, men i vores individuelle liv følger vi en lidt anden sekvens. Vi mennesker som lever på jorden her og nu er ret beset blot en fortsættelse af tidligere generationers gener, eller en ikke-innovativ skabelse midt i den allerede eksisterende skabelse. Vi starter derfor med Månen som første planet. Månen er reelt blot en refleksion af det oprindelige Sollys ligesom vi blot er en refleksion af vores forældres gener.

Når vi derfor taler om Solens periode i naisargika dasa ses påvirkningen mere i form af en farvning af vores intelligens. Vores tænkning er mere kreativ og vi udviser større lederevner i de livsperioder hvor Solen er aktiveret.

Solen giver også langt mere lys end de andre planeter i solsystemet – og solintelligensen resulterer derfor i lederskab, fordi vi simpelthen kan se virkeligheden langt klarere end andre kan.

Samtidig vil den forøgede kapacitet for viden, som Solen giver os, ofte føre til dybe erkendelser af spirituel karakter. Solen er som nævnt ovenfor kilden til alle grundstofferne og er derfor en ubrydelig del af de skabende processer der fører til vores blå planet som vi kender den i dag. Disse processer – cosmo genesis - er i vidt omfang en del af de mytiske indsigter menneskeheden har haft gennem tiden og skyldes i høj grad vores Sol, som den fungerer i os på det astrologiske plan.

På det samfundsmæssige plan ses Solen traditionelt som den planet der repræsenterer kongen/lederen i hierarkiet. Kongen er ofte en erfaren person i modsætning til Kronprinsen. Så et fokus på en selv og en interesse for ens egen agenda i tilværelsen er noget man må forvente i 50 + perioden.

Solen er dog ikke bare en glad giver der øser af sit guld, så man kan ikke forvente opulente opmuntringer fra Solen i dens periode selvom den er voldsomt stor rent fysisk og indikerer kongen/lederen. Solen er når den er bedst en meget dygtig og meget præcis administrator. Den bruger hverken for meget eller for lidt men er altid tilpas og måske svagt karrig i sin tildeling af ressourcer. Den er en superøkonom som sørger for at hvert klokkeslag falder på det rigtige tidspunkt og at det bliver udført med brugen af den eksakt nødvendige energi. Derfor er det sjældent at se folk blive usandsynligt rige i en Solperiode. Så skal der være andre faktorer i spil i horoskopet. Solen giver os det vi har brug for og så ikke så meget mere, og denne holdning ses ofte hos de personer som lever i denne alder.

Hvis vi skal samle temaerne sammen i en person – der er naturligt nok mange variationer i hvert enkelt liv - men hvis vi skal lave øvelsen vil vi ende op med en person der har en god portion erfaring, evner at se mulighederne, kan udnytte dem kreativt, kan lede andre i den rigtige retning med sin autoritet, er godt gearet til at undersøge livets spirituelle spørgsmål, økonomiserer med sine kræfter og bredt set alle sine ressourcer, en person der ofte har succes som iværksætter (kreativ leder) og et menneske der nu synes at han eller hun skal til at gøre sin ting i livet og ikke alle andres. Jeg’et bliver nu vigtigt. Ens pligter er gjort. Man har givet det liv man selv fik, tilbage ved at føde egne børn og opdrage dem. Alle ressourcerne man fik i sin opvækst er givet tilbage efter en rum tid på arbejdsmarkedet, og evt. andre familiemæssige pligter er overståede. Nu kan man endelig fokusere helt og holdent på, hvad man selv vil.

Solen påvirker ens selv – det store Selv såvel som det mindre som ofte omtales som ego. Denne tid bærer præg af at man har større evne for lederskab end nogensinde før. Ens viden er på toppen både qua ens medfødte evner som stadigvæk er intakte men også i kraft af ens erfaring. De fleste iværksættere som har denne alder lykkes med deres projekter. Man vil selv og kan selv.

Det store Selv kan blive aktiveret i en fornyet granskning af hvad livets mening er. Man har haft meget travlt i voksenalderen og har ikke haft den store tid til stilhed og eftertænksomhed. Derfor kan en ny fase af søgen blive aktiveret i denne periode. Solen er spiritualitet – men den enkle og ikke-dogmatiske form af slagsen.


Over 70 Saturn - Alderdom

Her er det planeten Saturn der er i fokus. Saturn hersker over alt som er langsomt, begrænset, koldt og i den sidste fase. Generelt er steder som er urene såsom en kirkegård, en autoophugger, sygehuse og alle sygdomme indikeret af Saturn. Samtidig skyr Saturn det som ikke er fuldkomment. Den er krævende men tager ikke hensyn til personen – ofte vil en person med en stærk Saturn i horoskopet lide af perfektionisme hvilket ofte fører til for meget arbejde og efterfølgende helseproblemer. Denne planet er derfor i sin natur ubønhørlig og den fører uvægerligt til et langsomt men sikkert nedbrud af kroppen som kulminerer med vores død.